Kategorier
Okategoriserade

Lätthanterligt ärendehanteringssystem för fastighet

För att underlätta förvaltningen av många fastigheter behöver man hitta ett enkelt men effektivt ärendehanteringssystem för fastighet där man kan konfigurera olika ärendetyper.

För att kunna utföra effektiv skötsel och förvaltning av fastigheter krävs det att man har en överblick över det som händer. Det inkommande informationsflödet behöver kategoriseras och hanteras så att det blir åtgärdat på ett snabbt och ekonomiskt sätt.

Ett digitaliserat ärendehanteringssystem för fastighet som man kan nå via en app gör att alla som har behörighet kan nå systemet var som helst, dygnet runt. Systemet kan därför också uppdateras på plats när en åtgärd genomförts. Att i realtid kunna se att en åtgärd genomförts är av särskild vikt när det gäller akuta felanmälningar och säkerhetskontroller vid exempelvis larm och brandskydd.

För de som gjort felanmälningar möjliggör en kundportal också att de kan se att åtgärder har satts in, vilket skapar en trygghet. Nöjda och trygga hyresgäster skapar den trivsel i fastigheter som gör att de blir attraktiva och stiger i värde.

Ett ärendehanteringssystem för fastighet med tydliga rapporter och sammanställningar

Systemet är utrustat med flera standardfunktioner där exempelvis hantering av felanmälan, beställningar, underhållsplanering, rondering och besiktningar ingår. Alla funktioner går att skräddarsy, anpassa och utöka efter de behov som finns.

Rapporter och sammanställning med historik ger en bra överblick över verksamheten. De möjliggör sammanställningar för att hitta delar av verksamheten som kan förbättras och effektiviseras.

Ärendehanteringssystem för fastighet är integrerat i en större lösning för fastighetshantering, avsett att göra fastighetsförvaltningen smidig att sköta och utveckla med lönsamhet och effektivitet som mål.

Kategorier
Smarta lösningar

Ta kontroll över ditt budskap med en smartsign

Med en smartsign tar du kontroll över ditt budskap. Den digitala världen är här och nu kan du göra smart reklam och bestämma när den ska visas. En smartsign, nästa steg i marknadsföringen.

Med en smartsign kan du få ut ditt budskap precis som du vill och på ett smidigt sätt. Tänk dig att du kan skräddarsy när du vill visa vad. Gör ett upplägg som får förbipasserande att stanna upp och fästa fokus på din smartsign och ditt budskap. Detta är framtidens marknadsföring och du kan kontrollera den idag. En smartsign är användbar för alla typer av företag och branscher. Det är lätt att använda och ett stabilt system som är kompatibelt med de flesta filformaten som Excel, Powerpoint, Word, Pdf eller film om du så vill. Med en smartsign säger vi adjö till de gamla reklambanderollerna och träder in i framtiden, den sköna nya världen av marknadsföring.

Alla stirrar på en smartsign

Du har säkert sett hur folk ständigt går och stirrar i en telefon. Vem vet vad det kommer att leda till, men vad man kan vara säker på är att om man vill få ut sitt budskap i den här världen så måste det ske på en skärm eller en smartsign. Det är så man fångar folks uppmärksamhet och lockar dem till sitt företag. Och du som är miljömedveten kan vara trygg i att skylten är TCO-märkt. Sprid ditt budskap till massan och få dem att uppmärksamma dig.

Kategorier
Okategoriserade

Är automatväxlade bilar framtiden?

Att ta körkort innebär att man har två val: antingen tar man detta manuellt eller också väljer man ett automat-körkort. Skillnaden mellan dessa två typer av körkort är att det manuella körkortet innebär att du måste kunna hantera en växelspak och att du genom detta också måste kunna koppla, växla upp- och ner, hitta dragläge och att du således – genom allt detta – får ytterligare detaljer att tänka på utöver att gasa, bromsa och vrida på ratten. 

Ett automat-körkort å sin sida innebär att du får köra bilar med automatisk växellåda, vilket – förenklat – innebär att du bara behöver gasa och bromsa. Bilen sköter växlingen åt dig och växlar ner i samband med att du bromsar in – och växlar upp när du gasar. En viktig skillnad är den att du med ett manuellt körkort får köra även en automatväxlad bil – med ett automatkörkort däremot så får du enbart köra bilar med den typen av växling. 

Automatväxlade bilar allt vanligare 

Frågan är då också ganska given: vilket typ av körkort är egentligen bäst? Man kan se detta ur många olika perspektiv. Naturligtvis finns en fördel i att ha det mer traditionella, manuella körkortet då du genom detta får köra alla typer av bilar. Det handlar dock också om det uppenbara som ligger i att detta är lite mer krävande att ta. 

Ser man saken rent historiskt så är det även så att ett manuellt körkort varit bättre då de flesta bilar haft just manuella växelspakar. Automatväxlade bilar och marknaden för dessa har varit blygsam. Vilket inneburit att många med detta körkort varit ganska låsta och tvingats betala mycket pengar då man köpt en bil – ny eller begagnad. Idag dock så syns en tydlig ändring. 

Nya bilar tillverkas med automatväxlar 

Automatväxlade bilar håller på att ta över marknaden. De flesta bilar som tillverkas idag är automatväxlade – så mycket som 80 % av de nya bilar som når den svenska marknaden saknar den traditionella växelspaken. Efterfrågan styr marknaden – och kunden vill ha denna lösning. 

Att dagens automatväxlade bilar dessutom – tvärtemot föregångarna – drar mindre bränsle än vad bilar med växelspak gör är ytterligare en fördel. Ser man dessutom till hur nästa generations bilar ser ut så blir saken än mer kristallklar. Elbilen kommer med automatväxlad låda och det innebär att man har ännu ett starkt skäl att kanske överväga att ta ett automat-körkort snarare än det svårare manuella körkortet? 

Det är bekvämare att köra en bil med automat, det drar mindre bränsle, det finns idag redan en stor andrahandsmarknad att falla tillbaka på och framtidens bilar kommer att vara automatiska. Den stora frågan kanske egentligen lyder: varför ska du ta ett traditionellt körkort överhuvudtaget?

Kategorier
SEO

Sökmotoroptimering kan hjälpa företag att växa

Hur kan företag nå kunder och öka sin försäljning? Frågan har alltid funnits och knepen har varierat under åren. Under en längre period så har pengarna talat: ju större budget man haft – desto mer pengar har man som företag kunnat lägga på marknadsföring och därigenom också kunnat springa förbi sin konkurrens.

Traditionell marknadsföring via annonsering, tv-reklam och reklam i radio har varit vanligt, men idag så är det långt ifrån de säkra investeringar som de en gång varit. Numera så ser man en mer jämlik konkurrens. Störst budget för marknadsföring vinner inte längre – det är de företag som är smartast som får kunder. Vilket sökmotoroptimering är ett ypperligt exempel på.

Ta hjälp med sökmotoroptimering

Vad innebär då sökmotoroptimering? Enklast att förklara detta är att gå till dig själv. Om du behöver hitta en produkt, en tjänst, få information om något ämne eller se exempelvis en väderprognos – hur gör du då?

Mest troligt så använder du Google och den sökmotor som finns där. Du skriver in produkten och du presenteras en lista med tänkbara förslag varpå du väljer det som känns mest relevant för dig. Man kan vända på detta och se Google ur ett företagsperspektiv. Var vill ett företag hamna? De vill givetvis vara i toppen på den lista som Google presenterar under givna sökord. Vilket är exakt vad sökmotoroptimering handlar om.

Den rankingen som sker kommer inte av någon slump. Google har ingen tombola som slumpvis avgör vilka tjänster, produkter och vilken information som ska presenteras – det handlar istället om finkalibrerade algoritmer som värderar innehållet på olika webbsidor och som, genom detta, avgör relevans för läsaren. Genom att arbeta med sin SEO – Search Engine Optimization – så kan man som företag börja klättra i rankingen och hamna högre upp i den organiska listan. Det gör skillnad i försäljningen och i omsättningen. Kunderna väljer nästan uteslutande från förstasidan – möjligen från den andra – då de googlar någonting. Vi är bekväma.

Anlita en SEO-byrå

Istället för att lägga pengar på annonsering och annan typ av marknadsföring så kan man välja att anlita en SEO-byrå som uteslutande arbetar med sökmotoroptimering och som genom detta arbete kan få en webbplats att ranka högre på Google.

Fördelen med detta är att man hela tiden syns där kunderna finns – och att man syns då kunden de facto sökt någonting som man säljer. Söker en kund efter en snickare och hamnar på din webbsida så är kunden redan intresserad av dina tjänster – ditt jobb blir att övertyga denne om att just du är den bäste snickaren i den stad du är verksam i. Jobbet är redan gjort och du behöver bara dra in fisken, så att säga.

SEO handlar dock om ett långsiktigt arbete. Ingen kan klättra utan ansträngning, det tar tid att både nå toppen och att behålla en hög rankning. Regelbundet arbete krävs och man måste hela tiden hålla en hemsida uppdaterad för att visa Google relevans. Valet av SEO-byrå blir avgörande i denna fråga och rådet är att man inte tänker enbart med plånboken. Det kan kosta mycket pengar att vara snål i denna fråga. Välj snarare med kvalitet i åtanke. Hur många kunder har man idag – och vilken ranking, inom vilka branscher, har dessa? Den enkla frågan ger ganska tydliga svar på vilken SEO-byrå som levererar kvalitet.