Kategorier
Säkerhet

Säkerhetsinstallationer skyddar företag

Säkerhetsinstallationer för företag kan grunda sig i många olika krav. Kameror kan till exempel behövas för övervakning av anställda till skydd mot sabotage.

Företaget som tillverkade kosttillskott både för vuxna och barn hade väldigt mycket lagar och regler att följa. Detta var särskilt fallet eftersom man exporterade till ett flertal olika länder, bland annat USA. Just myndigheterna i USA ställde hela tiden nya och striktare krav på produktionen. Det handlade bland annat om olika certifieringar och säkerhetssystem.

Nu hade de kommit med ett nytt påfund. Det svenska företaget var tvungna att presentera en så kallad Food Defence Plan. Den syftade till att visa att man arbetade med att förhindra inre sabotage på företaget. I USA hade det förekommit i ett antal fall där missnöjda anställda hade förgiftat produkter som sedan gått ut till konsument. Det var ett sätt att skada företaget.

Kameror som säkerhetsinstallation

På grund av detta var man nu tvungen att införa ett antal säkerhetsinstallationer. I de rum där produktionspersonalen arbetade ensamma behövdes till exempel kameraövervakning. Man var helt enkelt tvungen att övervaka för att säkerställa att inget inre sabotage ägde rum.

Som väl var hade man redan en leverantör för andra typer av säkerhetssystem, till exempel passersystem, brandlarm och inbrottslarm. De förstod genast situationen och menade att de amerikanska kraven gjorde att det fanns ett tydligt syfte med kameraövervakning. Detta var nämligen ett krav enligt svenska regelverk. Alltså satte de igång med att installera kameror. På så sätt skulle företagets Food Defence Plan kunna visa att man hade gjort vad som krävdes för att förhindra inre sabotage. Ta hjälp av detta företag med säkerhetsinstallation: categoridata.se