Kategorier
Säkerhet

Passersystem är tryggt för BRF i Lindesberg

Ni kan förbättra såväl säkerheten som bekvämligheten i er bostadsrättsförening genom att installera ett modernt, digitalt passersystem för BRF i Lindesberg.

I en tid där säkerhet och smidighet värderas högt är ett elektroniskt och lättanvänt passersystem idealiskt för bostadsrättsföreningar. Det adderar ett lager av trygghet och förenklar vardagen för de boende. Tack vare dagens teknik är borttappade nycklar inte längre ett problem, och inga lås behöver bytas. Det sparar både tid och pengar.

Installation av passersystem för BRF i Lindesberg innebär en klar säkerhetsuppgradering. Det är en investering i förenklade rutiner och minskad administration. De boende kan enkelt hantera sina tillträden via digitala nycklar eller kort, där tilldelning och återkallelse sker smidigt vid flytt eller förändrade behov. Den digitala lösningen ger också värdefull information om vem som rör sig inom fastigheten, något som ytterligare stärker tryggheten.

Praktiska passersystem för BRF i Lindesberg

Ett passersystem för BRF i Lindesberg innebär många förändringar och förbättringar. Exempelvis kan föreningen välja att koppla samman passersystemet med andra digitala lösningar som bokningssystem för gemensamma utrymmen. Den integrerade tekniken gör det möjligt att styra och hantera hela fastigheten centralt.

Digitala lösningar möjliggör inte bara en säkrare miljö, de bidrar även till en mer organiserad och effektiv vardag. Förvaltningen får verktyg som underlättar allt från nyckelhantering till loggning av besök. Installation av ett passersystem för BRF i Lindesberg är en långsiktig investering som ger de boende ett ökat lugn och en smidigare vardag.

Kategorier
Säkerhet

Inbrottslarm – viktigt i Stockholm

Företagare i Stockholm behöver ibland ett inbrottslarm. Det är ett sätt för dem att kunna sova bättre på nätterna utan att oroa sig när de inte finns på plats.

Adam kröp ner i sängen igen efter att återigen ha blivit väckt av ett telefonsamtal. Det var en person som varit ute och gått med hunden och sett en person som verkade skum. Personen som ringde trodde att mannen tänkte göra inbrott i butiken och ville varna Adam.

Han hade hoppat ur sängen, kastat på sig kläder och åkt till butiken. Där hade mycket riktigt en person i mörka kläder och luva stått och hängt i gränden där han hade sin bakdörr. Personen visade sig bara vänta på en skjuts som kom strax därpå. När han kröp ner var sista tanken att han verkligen behövde ett inbrottslarm.

Inbrottslarm beställs

Dagen därpå placerade han sig vid datorn på kontoret fast besluten att kolla upp larm innan han öppnade. Han hittade ett företag som verkade ha ett effektivt inbrottslarm i Stockholm. När det hände något som utlöste larmet skulle ett vaktbolag åka förbi med detsamma för att se vad som stod på.

De berättade att inbrottstjuvarna brukade dra så snart de hörde ljudet. Företaget rekommenderade även att installera ett brandlarm. Det skulle precis som inbrottslarmet kopplas till deras central och rätt hjälp skulle skickas. Även Adam skulle informeras. Men var det falskt skulle han kunna stanna hemma och inte behöva åka in till butiken. Adam gillade upplägget och bad dem att genast skicka en offert.

Kategorier
Säkerhet

Kameraövervakning förhindrar brott

Vad gäller brottslighet så kan man idag se att det skett en ökning i Sverige. Det gäller vissa brott där exempelvis våldsbrott – rena skjutningar – och narkotikabrott kommit att öka radikalt, men där även exempelvis stölder, inbrott, snatterier och skadegörelse kan nämnas.

Att polisen har begränsade resurser är ingen hemlighet och detta gör att procenten för uppklarning är relativt låg och att vissa anmälda brott nästan avskrivs innan de utretts. Tyvärr så krävs det hårda bevis för att mindre brott ska nå en lösning. Genom kameraövervakning kan man ge polisen dessa bevis där exempelvis ett ansikte kan kopplas till en skadegörelse, ett snatteri eller ett pågående narkotikabrott.

Kameraövervakning skapar trygghet

Det som visat sig är att kameraövervakning dessutom är överlägset ur ett preventivt perspektiv: genom att visa med exempelvis en skylt att det finns kameror i en butik så kan man förhindra att en stöld, ett snatteri eller ett rån äger rum. Samma sak gäller även för mer offentliga miljöer.

Ser man till kameraövervakning som skett på tidigare stökiga platser så har detta skapat större trygghet. Där tidigare missbruk, rån och narkotikaförsäljning skett så har kameraövervakning skapat platser dit vanligt folk återigen börjat hitta tillbaka: gatorna tas tillbaka av folket då kameraövervakning skrämmer bort de kriminella och ljusskygga elementen.

Regler och lagar kring kameraövervakning

Det handlar emellertid också om en etisk avvägning. När är det okej att filma andra och när går det från ett verktyg för att förhindra brott till att kränka den enskilde individens integritet?

Där finns det tydliga lagar och regler att rätta sig efter och här är rekommendationen alltid att ta professionell hjälp både i samband med planering av var kameror ska sättas upp – och i samband med installationen av dessa.

Du som exempelvis butiksägare ska aldrig använda dina kameror som ett sätt att kontrollera dina anställda. Det handlar enbart om att skapa säkerhet och trygghet. Ta hjälp med att hitta balansen i detta.

Kategorier
Säkerhet

Säkerhetsinstallationer skyddar företag

Säkerhetsinstallationer för företag kan grunda sig i många olika krav. Kameror kan till exempel behövas för övervakning av anställda till skydd mot sabotage.

Företaget som tillverkade kosttillskott både för vuxna och barn hade väldigt mycket lagar och regler att följa. Detta var särskilt fallet eftersom man exporterade till ett flertal olika länder, bland annat USA. Just myndigheterna i USA ställde hela tiden nya och striktare krav på produktionen. Det handlade bland annat om olika certifieringar och säkerhetssystem.

Nu hade de kommit med ett nytt påfund. Det svenska företaget var tvungna att presentera en så kallad Food Defence Plan. Den syftade till att visa att man arbetade med att förhindra inre sabotage på företaget. I USA hade det förekommit i ett antal fall där missnöjda anställda hade förgiftat produkter som sedan gått ut till konsument. Det var ett sätt att skada företaget.

Kameror som säkerhetsinstallation

På grund av detta var man nu tvungen att införa ett antal säkerhetsinstallationer. I de rum där produktionspersonalen arbetade ensamma behövdes till exempel kameraövervakning. Man var helt enkelt tvungen att övervaka för att säkerställa att inget inre sabotage ägde rum.

Som väl var hade man redan en leverantör för andra typer av säkerhetssystem, till exempel passersystem, brandlarm och inbrottslarm. De förstod genast situationen och menade att de amerikanska kraven gjorde att det fanns ett tydligt syfte med kameraövervakning. Detta var nämligen ett krav enligt svenska regelverk. Alltså satte de igång med att installera kameror. På så sätt skulle företagets Food Defence Plan kunna visa att man hade gjort vad som krävdes för att förhindra inre sabotage. Ta hjälp av detta företag med säkerhetsinstallation: categoridata.se