Kategorier
Okategoriserade

Lätthanterligt ärendehanteringssystem för fastighet

För att underlätta förvaltningen av många fastigheter behöver man hitta ett enkelt men effektivt ärendehanteringssystem för fastighet där man kan konfigurera olika ärendetyper.

För att kunna utföra effektiv skötsel och förvaltning av fastigheter krävs det att man har en överblick över det som händer. Det inkommande informationsflödet behöver kategoriseras och hanteras så att det blir åtgärdat på ett snabbt och ekonomiskt sätt.

Ett digitaliserat ärendehanteringssystem för fastighet som man kan nå via en app gör att alla som har behörighet kan nå systemet var som helst, dygnet runt. Systemet kan därför också uppdateras på plats när en åtgärd genomförts. Att i realtid kunna se att en åtgärd genomförts är av särskild vikt när det gäller akuta felanmälningar och säkerhetskontroller vid exempelvis larm och brandskydd.

För de som gjort felanmälningar möjliggör en kundportal också att de kan se att åtgärder har satts in, vilket skapar en trygghet. Nöjda och trygga hyresgäster skapar den trivsel i fastigheter som gör att de blir attraktiva och stiger i värde.

Ett ärendehanteringssystem för fastighet med tydliga rapporter och sammanställningar

Systemet är utrustat med flera standardfunktioner där exempelvis hantering av felanmälan, beställningar, underhållsplanering, rondering och besiktningar ingår. Alla funktioner går att skräddarsy, anpassa och utöka efter de behov som finns.

Rapporter och sammanställning med historik ger en bra överblick över verksamheten. De möjliggör sammanställningar för att hitta delar av verksamheten som kan förbättras och effektiviseras.

Ärendehanteringssystem för fastighet är integrerat i en större lösning för fastighetshantering, avsett att göra fastighetsförvaltningen smidig att sköta och utveckla med lönsamhet och effektivitet som mål.

Kategorier
Okategoriserade

Är automatväxlade bilar framtiden?

Att ta körkort innebär att man har två val: antingen tar man detta manuellt eller också väljer man ett automat-körkort. Skillnaden mellan dessa två typer av körkort är att det manuella körkortet innebär att du måste kunna hantera en växelspak och att du genom detta också måste kunna koppla, växla upp- och ner, hitta dragläge och att du således – genom allt detta – får ytterligare detaljer att tänka på utöver att gasa, bromsa och vrida på ratten. 

Ett automat-körkort å sin sida innebär att du får köra bilar med automatisk växellåda, vilket – förenklat – innebär att du bara behöver gasa och bromsa. Bilen sköter växlingen åt dig och växlar ner i samband med att du bromsar in – och växlar upp när du gasar. En viktig skillnad är den att du med ett manuellt körkort får köra även en automatväxlad bil – med ett automatkörkort däremot så får du enbart köra bilar med den typen av växling. 

Automatväxlade bilar allt vanligare 

Frågan är då också ganska given: vilket typ av körkort är egentligen bäst? Man kan se detta ur många olika perspektiv. Naturligtvis finns en fördel i att ha det mer traditionella, manuella körkortet då du genom detta får köra alla typer av bilar. Det handlar dock också om det uppenbara som ligger i att detta är lite mer krävande att ta. 

Ser man saken rent historiskt så är det även så att ett manuellt körkort varit bättre då de flesta bilar haft just manuella växelspakar. Automatväxlade bilar och marknaden för dessa har varit blygsam. Vilket inneburit att många med detta körkort varit ganska låsta och tvingats betala mycket pengar då man köpt en bil – ny eller begagnad. Idag dock så syns en tydlig ändring. 

Nya bilar tillverkas med automatväxlar 

Automatväxlade bilar håller på att ta över marknaden. De flesta bilar som tillverkas idag är automatväxlade – så mycket som 80 % av de nya bilar som når den svenska marknaden saknar den traditionella växelspaken. Efterfrågan styr marknaden – och kunden vill ha denna lösning. 

Att dagens automatväxlade bilar dessutom – tvärtemot föregångarna – drar mindre bränsle än vad bilar med växelspak gör är ytterligare en fördel. Ser man dessutom till hur nästa generations bilar ser ut så blir saken än mer kristallklar. Elbilen kommer med automatväxlad låda och det innebär att man har ännu ett starkt skäl att kanske överväga att ta ett automat-körkort snarare än det svårare manuella körkortet? 

Det är bekvämare att köra en bil med automat, det drar mindre bränsle, det finns idag redan en stor andrahandsmarknad att falla tillbaka på och framtidens bilar kommer att vara automatiska. Den stora frågan kanske egentligen lyder: varför ska du ta ett traditionellt körkort överhuvudtaget?