Kategorier
Okategoriserade

Lätthanterligt ärendehanteringssystem för fastighet

För att underlätta förvaltningen av många fastigheter behöver man hitta ett enkelt men effektivt ärendehanteringssystem för fastighet där man kan konfigurera olika ärendetyper.

För att kunna utföra effektiv skötsel och förvaltning av fastigheter krävs det att man har en överblick över det som händer. Det inkommande informationsflödet behöver kategoriseras och hanteras så att det blir åtgärdat på ett snabbt och ekonomiskt sätt.

Ett digitaliserat ärendehanteringssystem för fastighet som man kan nå via en app gör att alla som har behörighet kan nå systemet var som helst, dygnet runt. Systemet kan därför också uppdateras på plats när en åtgärd genomförts. Att i realtid kunna se att en åtgärd genomförts är av särskild vikt när det gäller akuta felanmälningar och säkerhetskontroller vid exempelvis larm och brandskydd.

För de som gjort felanmälningar möjliggör en kundportal också att de kan se att åtgärder har satts in, vilket skapar en trygghet. Nöjda och trygga hyresgäster skapar den trivsel i fastigheter som gör att de blir attraktiva och stiger i värde.

Ett ärendehanteringssystem för fastighet med tydliga rapporter och sammanställningar

Systemet är utrustat med flera standardfunktioner där exempelvis hantering av felanmälan, beställningar, underhållsplanering, rondering och besiktningar ingår. Alla funktioner går att skräddarsy, anpassa och utöka efter de behov som finns.

Rapporter och sammanställning med historik ger en bra överblick över verksamheten. De möjliggör sammanställningar för att hitta delar av verksamheten som kan förbättras och effektiviseras.

Ärendehanteringssystem för fastighet är integrerat i en större lösning för fastighetshantering, avsett att göra fastighetsförvaltningen smidig att sköta och utveckla med lönsamhet och effektivitet som mål.