Kategorier
SEO

Sökmotoroptimering kan hjälpa företag att växa

Hur kan företag nå kunder och öka sin försäljning? Frågan har alltid funnits och knepen har varierat under åren. Under en längre period så har pengarna talat: ju större budget man haft – desto mer pengar har man som företag kunnat lägga på marknadsföring och därigenom också kunnat springa förbi sin konkurrens.

Traditionell marknadsföring via annonsering, tv-reklam och reklam i radio har varit vanligt, men idag så är det långt ifrån de säkra investeringar som de en gång varit. Numera så ser man en mer jämlik konkurrens. Störst budget för marknadsföring vinner inte längre – det är de företag som är smartast som får kunder. Vilket sökmotoroptimering är ett ypperligt exempel på.

Ta hjälp med sökmotoroptimering

Vad innebär då sökmotoroptimering? Enklast att förklara detta är att gå till dig själv. Om du behöver hitta en produkt, en tjänst, få information om något ämne eller se exempelvis en väderprognos – hur gör du då?

Mest troligt så använder du Google och den sökmotor som finns där. Du skriver in produkten och du presenteras en lista med tänkbara förslag varpå du väljer det som känns mest relevant för dig. Man kan vända på detta och se Google ur ett företagsperspektiv. Var vill ett företag hamna? De vill givetvis vara i toppen på den lista som Google presenterar under givna sökord. Vilket är exakt vad sökmotoroptimering handlar om.

Den rankingen som sker kommer inte av någon slump. Google har ingen tombola som slumpvis avgör vilka tjänster, produkter och vilken information som ska presenteras – det handlar istället om finkalibrerade algoritmer som värderar innehållet på olika webbsidor och som, genom detta, avgör relevans för läsaren. Genom att arbeta med sin SEO – Search Engine Optimization – så kan man som företag börja klättra i rankingen och hamna högre upp i den organiska listan. Det gör skillnad i försäljningen och i omsättningen. Kunderna väljer nästan uteslutande från förstasidan – möjligen från den andra – då de googlar någonting. Vi är bekväma.

Anlita en SEO-byrå

Istället för att lägga pengar på annonsering och annan typ av marknadsföring så kan man välja att anlita en SEO-byrå som uteslutande arbetar med sökmotoroptimering och som genom detta arbete kan få en webbplats att ranka högre på Google.

Fördelen med detta är att man hela tiden syns där kunderna finns – och att man syns då kunden de facto sökt någonting som man säljer. Söker en kund efter en snickare och hamnar på din webbsida så är kunden redan intresserad av dina tjänster – ditt jobb blir att övertyga denne om att just du är den bäste snickaren i den stad du är verksam i. Jobbet är redan gjort och du behöver bara dra in fisken, så att säga.

SEO handlar dock om ett långsiktigt arbete. Ingen kan klättra utan ansträngning, det tar tid att både nå toppen och att behålla en hög rankning. Regelbundet arbete krävs och man måste hela tiden hålla en hemsida uppdaterad för att visa Google relevans. Valet av SEO-byrå blir avgörande i denna fråga och rådet är att man inte tänker enbart med plånboken. Det kan kosta mycket pengar att vara snål i denna fråga. Välj snarare med kvalitet i åtanke. Hur många kunder har man idag – och vilken ranking, inom vilka branscher, har dessa? Den enkla frågan ger ganska tydliga svar på vilken SEO-byrå som levererar kvalitet.