Kategorier
Okategoriserade

Är automatväxlade bilar framtiden?

Att ta körkort innebär att man har två val: antingen tar man detta manuellt eller också väljer man ett automat-körkort. Skillnaden mellan dessa två typer av körkort är att det manuella körkortet innebär att du måste kunna hantera en växelspak och att du genom detta också måste kunna koppla, växla upp- och ner, hitta dragläge och att du således – genom allt detta – får ytterligare detaljer att tänka på utöver att gasa, bromsa och vrida på ratten. 

Ett automat-körkort å sin sida innebär att du får köra bilar med automatisk växellåda, vilket – förenklat – innebär att du bara behöver gasa och bromsa. Bilen sköter växlingen åt dig och växlar ner i samband med att du bromsar in – och växlar upp när du gasar. En viktig skillnad är den att du med ett manuellt körkort får köra även en automatväxlad bil – med ett automatkörkort däremot så får du enbart köra bilar med den typen av växling. 

Automatväxlade bilar allt vanligare 

Frågan är då också ganska given: vilket typ av körkort är egentligen bäst? Man kan se detta ur många olika perspektiv. Naturligtvis finns en fördel i att ha det mer traditionella, manuella körkortet då du genom detta får köra alla typer av bilar. Det handlar dock också om det uppenbara som ligger i att detta är lite mer krävande att ta. 

Ser man saken rent historiskt så är det även så att ett manuellt körkort varit bättre då de flesta bilar haft just manuella växelspakar. Automatväxlade bilar och marknaden för dessa har varit blygsam. Vilket inneburit att många med detta körkort varit ganska låsta och tvingats betala mycket pengar då man köpt en bil – ny eller begagnad. Idag dock så syns en tydlig ändring. 

Nya bilar tillverkas med automatväxlar 

Automatväxlade bilar håller på att ta över marknaden. De flesta bilar som tillverkas idag är automatväxlade – så mycket som 80 % av de nya bilar som når den svenska marknaden saknar den traditionella växelspaken. Efterfrågan styr marknaden – och kunden vill ha denna lösning. 

Att dagens automatväxlade bilar dessutom – tvärtemot föregångarna – drar mindre bränsle än vad bilar med växelspak gör är ytterligare en fördel. Ser man dessutom till hur nästa generations bilar ser ut så blir saken än mer kristallklar. Elbilen kommer med automatväxlad låda och det innebär att man har ännu ett starkt skäl att kanske överväga att ta ett automat-körkort snarare än det svårare manuella körkortet? 

Det är bekvämare att köra en bil med automat, det drar mindre bränsle, det finns idag redan en stor andrahandsmarknad att falla tillbaka på och framtidens bilar kommer att vara automatiska. Den stora frågan kanske egentligen lyder: varför ska du ta ett traditionellt körkort överhuvudtaget?

Kategorier
SEO

Sökmotoroptimering kan hjälpa företag att växa

Hur kan företag nå kunder och öka sin försäljning? Frågan har alltid funnits och knepen har varierat under åren. Under en längre period så har pengarna talat: ju större budget man haft – desto mer pengar har man som företag kunnat lägga på marknadsföring och därigenom också kunnat springa förbi sin konkurrens.

Traditionell marknadsföring via annonsering, tv-reklam och reklam i radio har varit vanligt, men idag så är det långt ifrån de säkra investeringar som de en gång varit. Numera så ser man en mer jämlik konkurrens. Störst budget för marknadsföring vinner inte längre – det är de företag som är smartast som får kunder. Vilket sökmotoroptimering är ett ypperligt exempel på.

Ta hjälp med sökmotoroptimering

Vad innebär då sökmotoroptimering? Enklast att förklara detta är att gå till dig själv. Om du behöver hitta en produkt, en tjänst, få information om något ämne eller se exempelvis en väderprognos – hur gör du då?

Mest troligt så använder du Google och den sökmotor som finns där. Du skriver in produkten och du presenteras en lista med tänkbara förslag varpå du väljer det som känns mest relevant för dig. Man kan vända på detta och se Google ur ett företagsperspektiv. Var vill ett företag hamna? De vill givetvis vara i toppen på den lista som Google presenterar under givna sökord. Vilket är exakt vad sökmotoroptimering handlar om.

Den rankingen som sker kommer inte av någon slump. Google har ingen tombola som slumpvis avgör vilka tjänster, produkter och vilken information som ska presenteras – det handlar istället om finkalibrerade algoritmer som värderar innehållet på olika webbsidor och som, genom detta, avgör relevans för läsaren. Genom att arbeta med sin SEO – Search Engine Optimization – så kan man som företag börja klättra i rankingen och hamna högre upp i den organiska listan. Det gör skillnad i försäljningen och i omsättningen. Kunderna väljer nästan uteslutande från förstasidan – möjligen från den andra – då de googlar någonting. Vi är bekväma.

Anlita en SEO-byrå

Istället för att lägga pengar på annonsering och annan typ av marknadsföring så kan man välja att anlita en SEO-byrå som uteslutande arbetar med sökmotoroptimering och som genom detta arbete kan få en webbplats att ranka högre på Google.

Fördelen med detta är att man hela tiden syns där kunderna finns – och att man syns då kunden de facto sökt någonting som man säljer. Söker en kund efter en snickare och hamnar på din webbsida så är kunden redan intresserad av dina tjänster – ditt jobb blir att övertyga denne om att just du är den bäste snickaren i den stad du är verksam i. Jobbet är redan gjort och du behöver bara dra in fisken, så att säga.

SEO handlar dock om ett långsiktigt arbete. Ingen kan klättra utan ansträngning, det tar tid att både nå toppen och att behålla en hög rankning. Regelbundet arbete krävs och man måste hela tiden hålla en hemsida uppdaterad för att visa Google relevans. Valet av SEO-byrå blir avgörande i denna fråga och rådet är att man inte tänker enbart med plånboken. Det kan kosta mycket pengar att vara snål i denna fråga. Välj snarare med kvalitet i åtanke. Hur många kunder har man idag – och vilken ranking, inom vilka branscher, har dessa? Den enkla frågan ger ganska tydliga svar på vilken SEO-byrå som levererar kvalitet.